Bekend van de gelijknamige televisie serie
urker vissers
meeuwen

Het zwevende bord

Tussen 2010 en 2012 heeft Zeevisserijbedrijf Kramer het subsidieproject “Het Zwevende Bord” Uitgevoerd. In dit project is onderzoek gedaan naar de werking en de effecten van een nieuw type visbord, het zogenaamde zwevende bord. Een ‘normaal’ visbord snijdt door de zeebodem, terwijl dit nieuwe bord (zoals de naam al zegt) boven de zeebodem zweeft.

Dit project had drie doelstellingen:

1. Vermindering van bodemberoering;
2. Vermindering van het brandstofverbruik met 10 tot 16%;
3. Verlaging van de “Total cost of ownership” van het vistuig.

In het bijgevoegde eindverslag en de wetenschappelijke rapportage van TNO kunt u teruglezen dat drie doelstellingen zijn behaald en dat de toepassing van zwevende borden dus veelbelovende resultaten laat zien. Eveneens kunt u terugvinden tegen welke uitdagingen wij zijn aangelopen in de toepassing van de zwevende borden en hoe wij hiermee zijn omgegaan.