Bekend van de gelijknamige televisie serie
urker vissers
meeuwen

Wat is schol

Schol is een platte vis en komt vooral veel voor in de Noord-oostelijke Atlantische Oceaan en dan vooral in de Noordzee en Oostzee. De vis leeft op en in de zanderige zee bodem van de zee en voedt zich derhalve vooral met weekdieren. De kleine scholletjes zwemmen na hun geboorte eerst rechtop en zien er dan ook hetzelfde uit als de meeste andere vissen.

Na ongeveer 6 weken ondergaan ze een gedaanteverwisseling, waarbij een van hun ogen naar de andere kant groeit en ze zich tot platvis ontwikkelen. De vis zwemt daarna over het zand met een golvende beweging , waar vooral de lange rugvin en anaalvin zorgen voor de voortbeweging.

Al tientallen jaren vertoont de hoeveelheid schol in de Noordzee een op en neergaande lijn voornamelijk veroorzaakt door klimatologische invloeden. De laatste jaren lijkt het bestand wel te exploderen en is er momenteel de hoogste stand ooit gemeten. De zeer grote vermindering van visserij van de omringende Noordzee landen van de laatste 10-15 jaar zal daar zeker aan meegeholpen hebben.
De diverse instanties en biologen welke de hoeveelheden vis in zee monitoren adviseren dan ook al meerdere jaren een steeds hogere toegestane hoeveelheid vangst aan schol.

schol pleurnectes platessa  schol vissers